ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Archescytina maueriaeformis Zalessky 1939 (true bug)

Insecta - Hemiptera - Archescytinidae

PaleoDB taxon number: 281412

Alternative combination: Permoscytinopsis maueriaeformis

Full reference: G. M. Zalessky. 1939. Permskie nasekomye basseyna reki Sylvy i voprosy evolyutsii v klasse nasekomykh III. Novye predstaviteli Protohymenoptera, Homoptera, Hemipsocoptera, Psocoptera, Protoperlaria, Isoptera i Protoblattoidea. Problemy Paleontologii 5:33-91

Belongs to Archescytina according to J. Prokop et al. 2015

Sister taxa: Archescytina carpenteri, Archescytina fusca, Archescytina gunderseni, Archescytina kaltanica, Archescytina kansasensis, Archescytina kondomensis, Archescytina muiri, Archescytina permiana, Archescytina prosbolioides, Archescytina pusilla, Archescytina sheimoensis, Archescytina similis, Archescytina sojanensis, Archescytina sylvensis, Archescytina tetraclada, Archescytina tshekardaensis, Archescytina zekkeli, Maueria intermedia, Maueria rhynchota, Uraloscytina multinervosa, Uraloscytina kaltanica

Ecology:

Average measurements (in mm): body length 4.00, forewing 4.20 x 1.20