ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
†family Lygobiidae Mitchell 1908 (cockroach)

Insecta - Blattaria

PaleoDB taxon number: 284245

Alternative spelling: Lygobidae

Full reference: E. G. Mitchell. 1908. An apparently new protoblattid family from the Lower Cretaceous. Smithsonian Miscellaneous Collections 52:85-86

Parent taxon: Blattaria according to A. Handlirsch 1939

Sister taxa: Acriditis, Archimulacris, Archimylacridae, Archimylacris obovata, Archoblattinidae, Balatronis, Blaberoidea, Blattoidea, Blattoidea agilis, Blattoidea confusa, Blattoidea dictyoneura, Blattoidea excellens, Blattoidea propria, Blattoidea separata, Blattoidea singularis, Blattoidea venusta, Cainoblattinidae, Coleopteron dubia, Compsoblattidae, Corydioidea, Cratovitismioidea, Diechoblattinidae, Eoblattodea, Eotermes, Erucoblatta, Etoblattina gerablattini, Etoblattina inclusa, Etoblattina incurvata, Etoblattina mensa, Etoblattina vulpis, Haenoblattina tenuis, Hemimylacris convexa, Heterogamia antiqua, Isoptera, Leptoblattina, Lithomylacris kirkbyi, Mesophonus maculatus, Morphna, Mutoviidae, Mylacridae, Mylacridina, Necymylacridae, Nehevblattella, Oiratia, Oryctomastax, Parallelophora, Parallelophoridae, Parapanorpa, Paucineuridae, Piniblattella, Poroblattinidae, Prochaeradodis, Progeotrupes, Pseudoplecta, Pycnoscelus gardneri, Rajharablatta, Schizoblattina minor, Schizoblattina schucherti, Sooblattella britannica, Spiloblattinidae, Subioblattidae, Sysciophlebia uralica, Ungoneurites, Zetobora brunneri, Blattulidae, Sinogrammitidae, Sinogramma, Hsuopterites, Sinoblatta, Gerablattina richmondiana, Mancusoblattidae, Blattoidea melanderi, Mesoblattinidae, Gerablattina perita, Argentinoblattidae, Blattoidea sellardsiana, Blattoidea minuta, Delpuenteblattidae, Blattoidea perbrevis, Blattelidae, Blattoidea bella, Pseudomylacridae, Megalocerca, Etoblattina exigua, Blattoidea, Blattoidea lobata, Proteremidae, Blattoidea acuminata, Blattoidea relicta, Blattoidea minima, Blattoidea delicula, Neomylacridae, Spiloblattidae, Mesoblattinoidea, Eublattula, Anaplectidae, Polyphagoidea, Caloblattinoidea, Blattariae reisi, Blattuloidea, Blattariae kliveri, Raphidiomimidae, Irreblatta, Umenocoleoidea, Petroblattina, Phyllodromiidae, Ptiloteuthis, Stantonia

Subtaxa: Lygobius

View classification

Type: Lygobius

Ecology: