ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
†family Lygobiidae Mitchell 1908 (cockroach)

Insecta - Blattaria

PaleoDB taxon number: 284245

Alternative spelling: Lygobidae

Full reference: E. G. Mitchell. 1908. An apparently new protoblattid family from the Lower Cretaceous. Smithsonian Miscellaneous Collections 52:85-86

Parent taxon: Blattaria according to A. Handlirsch 1939

Sister taxa: Acriditis, Archimulacris, Archimylacridae, Archoblattinidae, Blaberoidea, Blattoidea agilis, Blattoidea confusa, Blattoidea dictyoneura, Blattoidea excellens, Blattoidea propria, Blattoidea separata, Blattoidea singularis, Blattoidea venusta, Coleopteron dubia, Compsoblattidae, Corydioidea, Cratovitismioidea, Diechoblattinidae, Drybrookia, Eoblattodea, Eotermes, Erucoblatta, Etoblattina gerablattini, Etoblattina inclusa, Etoblattina incurvata, Etoblattina mensa, Etoblattina vulpis, Haenoblattina tenuis, Heterogamia antiqua, Isoptera, Leptoblattina, Lithomylacris kirkbyi, Mesophonus maculatus, Mutoviidae, Mylacridae, Mylacridina, Necymylacridae, Oiratia, Oryctomastax, Parallelophora, Parallelophoridae, Parapanorpa, Paucineuridae, Poroblattinidae, Progeotrupes, Rajharablatta, Schizoblattina minor, Schizoblattina schucherti, Spiloblattinidae, Subioblattidae, Sysciophlebia uralica, Ungoneurites, Blattulidae, Sinogrammitidae, Sinogramma, Hsuopterites, Mesoblattinoidea, Eublattula, Anaplectidae, Blattoidea, Blaberidae, Polyphagoidea, Caloblattinoidea, Blattariae reisi, Blattuloidea, Blattariae kliveri, Raphidiomimidae, Irreblatta, Petroblattina, Phyllodromiidae, Blattidae, Ptiloteuthis, Stantonia

Subtaxa: Lygobius

View classification

Type: Lygobius

Ecology: