ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Mooreoceras zalazarensis Sabattini and Riccardi 1984 (mollusk)

Cephalopoda - Pseudorthocerida - Pseudorthoceratidae

PaleoDB taxon number: 284786

Belongs to Mooreoceras according to N. Sabattini et al. 2006

Sister taxa: Mooreoceras australis, Mooreoceras giganteum, Mooreoceras regulare, Mooreoceras sibumasuense, Mooreoceras wedingtonianum

Type specimen: MLP 18086 (internal mold of phragmocone)

Ecology: fast-moving nektonic carnivore