ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Glyptolepis Schimper 1872 (conifer)

Pinopsida - Coniferales

PaleoDB taxon number: 291933

Full reference: W. P. Schimper. 1872. Traité de Paléontologie végétale ou la flore du monde primitif dans les rapports avec les formations géologiques et la flore du monde actuel. 2. 1-966

Parent taxon: Coniferales according to B. J. Axsmith and T. N. Taylor 1997

Sister taxa: Abietites, Alostrobus, Ammatopsis, Anthodium, Apterostrobus, Athrotaxites, Baliostichus, Bardella, Biarmodendron, Bilsdalea, Brachyphyllum, Callialasporites, Callipitys, Cedrostrobus, Cephalotaxites, Cephalotaxopsis, Ceratoxylon, Coniferocaulon, Coniferomyelon, Crossotolepis, Cupressinanthus, Cupressinostrobus, Dactylethrophyllum, Dactyolepis, Dammarites, Desmiophyllum, Diplostrobus, Distichophyllites, Echinostrobus, Elatides, Entomolepis, Ernestiodendron, Eugeinitzia, Europoxylon, Fraxinopsis, Fricia, Fuchselia, Geinitzia, Germanophyton, Haiburnia, Indophyllum, Keteleerioxylon, Kettneria, Lecrosia, Libocedroxylon, Mehtaia, Microlepidium, Mohgaostrobus, Nematocaulis, Nematofolium, Nematoglobus, Nematopetiolus, Nematoxylon, Nipanioruha, Ontheodendron, Ortiseia, Pachylepis, Palaeocedrus, Palaeolepis, Palaeopiceoxylon, Palaeotaxus, Papaninia, Pararaucariaceae, Passalostrobus, Petrophiloides, Phacolepis, Piceites, Piceophyllum, Pinostrobus, Pityanthus, Pityocladus, Pityoidolepis, Plutonia, Prepinus, Protophyllocladus, Protospiroxylon, Pseudogeinitzia, Pseudopinus, Ptenostrobus, Quadrocladus, Rhenania, Rhipidiocladus, Romeroites, Ruehleostachys, Samaropsis, Schidolepium, Schizolepis, Sequoiopsis, Sequoioxylon, Sequoipsis, Sequoites, Sitholeya, Smeystersia, Spermatostrobus, Sphenaspis, Sphenolepidium, Spondylostrobus, Squama, Stabbarpia, Stachycarpites, Stenorhachis, Strobilites, Strobilostrobus, Szecladia, Taiwanioxylon, Takliostrobus, Taxodiaceaepollenites, Taxodiella, Taxopitys, Taxulus, Telephragmoxylon, Tomaxellia, Tricranolepis, Tsugites, Uralodendron, Voltzioxylon, Walchianthus, Walchiopremnon, Walchiostrobus, Walkomiella, Widdringtonoxylon, Xantholithus, Yatsenkoxylon, Yezostrobus, Zamiostrobus, Zeugophyllites, Zygophillites, Aulacolepis rhomboidalis

Subtaxa: Glyptolepis keuperiana

View classification

Type: Glyptolepis keuperiana