ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Ascalapharia Novokshonov 1990 (snakefly)

Insecta - Pterygota - Baissopteridae

PaleoDB taxon number: 296606

Full reference: V. N. Novokshonov. 1990. Novye setchatokrylye (Neuroptera) iz verkhnego Mela Azii. Novosti Faunistiki i Sistematiki 1990:63-68

Parent taxon: Baissopteridae according to V. N. Makarkin and A. V. Khramov 2015

Sister taxa: Arariperaphidia rochai, Austroraphidia, Baissoptera, Cretoraphidia, Cretoraphidiopsis, Dictyoraphidia, Lugala, Microbaissoptera

Subtaxa: Ascalapharia raphidiformis

View classification

Type: Ascalapharia raphidiformis

Ecology: