ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Mesothaumalea Kovalev 1989 (fly)

Insecta - Diptera - Thaumaleidae

PaleoDB taxon number: 296910

Full reference: V. G. Kovalev. 1989. Geologicheskaya istoriya i sistematicheskoe polozhenie sem. Thaumaleidae (Diptera). Entomologicheskoe Obozrenie 68:798-808

Parent taxon: Thaumaleidae according to V. G. Kovalev 1989

Sister taxa: none

Subtaxa: Mesothaumalea fossilis

View classification

Type: Mesothaumalea fossilis

Ecology: