ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Planothyris Glushenko 1975 (lamp shell)

Rhynchonellata - Terebratulida - Cranaenidae

PaleoDB taxon number: 30437

Full reference: I. V. Glushenko. 1975. Brakhiopody nizhney Permi i iz znachenie dlya stratigrahii vostochno-Ukrainskogo Neftegazonosnogo basseyna. Stratigrafiya Verkhnego Paleozoya i Nizhnego Mezozoya Dneprovsko-Donetskoy Vpadiny 83-118

Parent taxon: Cranaeninae according to A. Williams et al. 2006

Sister taxa: Anomalesia, Costacranaena, Cranaena, Hamburgia, Maclarenella, Pontielasma

Subtaxa: Planothyris idonea

View classification

Type: Planothyris idonea

Ecology: stationary epifaunal suspension feeder