ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Moisseevia Makridin 1964 (lamp shell)

Rhynchonellata - Terebratulida - Terebratulidae

PaleoDB taxon number: 321497

Full reference: V. P. Makridin. 1964. Brakhiopody Yurskikh Otlozheniy Russkoy Platformy i Nekotorykh Prilezhashchikh k Ney Oblastey 1-390

Parent taxon: Loboidothyrinae according to V. P. Makridin 1964

Sister taxa: none

Subtaxa: Moisseevia sokoloiv

View classification

Type: Moisseevia sokoloiv

Ecology: stationary epifaunal suspension feeder