ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Delopteriella Zalessky 1956 (winged insect)

Insecta - Miomoptera - Palaeomanteidae

PaleoDB taxon number: 328224

Full reference: G. M. Zalessky. 1956. Novye predstaviteli paleoentomofaun Urala i Priural'ya i ikh geologicheskiy vozrast. Ezhegodnik Vsesoyuznogo Paleontologicheskogo Obshchestva 15:274-304

Parent taxon: Palaeomantidae according to G. M. Zalessky 1956

Sister taxa: Archisialis, Balymotikha, Belmomantis, Delopsocus, Delopterinus, Delopterum, Elmomantis, Mazonopsocus, Miomatoneura, Miomatoneurella, Miomatoneurites, Neodelopterum, Palaeomantina, Palaeomantis, Permodelopterum, Permonia, Permonikia, Perunopterum, Saaromioptera, Sellardsiopsis, Stefanomiopterinae, Stigmodelopterum, Tridelopterum, Urba punctata, Urba

Subtaxa: Delopteriella graciosa

View classification

Type: Delopteriella graciosa

Ecology: