ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Ceratomya leptoglypta Cossmann 1900 (clam)