ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Ponticola Iljin 1927 (goby)

Osteichthyes - Acanthomorphata - Gobiidae

PaleoDB taxon number: 332808

Parent taxon: Gobiidae according to A. Bratishko et al. 2015

Sister taxa: Aboma, Deltentosteus, Gobius, Knipowitschia, Lesueurigobius, Neogobius, Pomatoschistus

Subtaxa: Ponticola zosimovichi

View classification

Ecology: nektonic omnivore