ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Belemnostroma Stearn 1990 (sponge)

Stromatoporoidea - Clathrodictyida - Tienodictyidae

PaleoDB taxon number: 3353

Parent taxon: Tienodictyidae according to C. W. Stearn et al. 1999

Sister taxa: Anostylostroma, Hammatostroma, Nexililamina, Pseudoactinodictyon, Schistodictyon, Tienodictyon

Subtaxa: none

Ecology: stationary epifaunal suspension feeder-photosymbiotic