ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Bernaya (Protocypraea) sayni Schilder 1941 (cowry)