ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Lytoceras liebigi Oppel 1865 (ammonite)