ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Hypoturrilites intersignus Atabekyan 1985 (ammonite)

Cephalopoda - Ammonitida - Turrilitidae

PaleoDB taxon number: 356037

Full reference: A. A. Atabekyan. 1985. Turrilitidy pozdnego Al'ba i Cenomana yuga SSSR. Akademiya Nauk SSSR, Ministerstvo Geologii SSSR, Mezhvedomstvennyy Stratigraficheskiy Komitet SSSR, Trudy 14:1-111

Belongs to Hypoturrilites according to A. A. Atabekyan 1985

Sister taxa: Hypoturrilites betaitraensis, Hypoturrilites cricki, Hypoturrilites gravesianus, Hypoturrilites laevigatus, Hypoturrilites mantelli, Hypoturrilites primus, Hypoturrilites taxyfabreae, Hypoturrilites tenouklensis, Hypoturrilites tuberculatoplicatus, Hypoturrilites tuberculatus, Hypoturrilites wiedmanni, Hypoturrilites youngi

Type specimen: TsGM 100/9431. Its type locality is Aksu Gorge, Arvaz River (mantelli zone), which is in a Cenomanian marine horizon in Turkmenistan.

Ecology: fast-moving nektonic carnivore