ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
†family Wabbelidae Alekseev 2017

PaleoDB taxon number: 358413

Full reference: V. I. Alekseev. 2017. A new coleopterous family Wabbelidae fam. nov. (Coleoptera: Cucujoidea) from Baltic amber (Cenozoic, Paleogene, Eocene). Baltic Journal of Coleopterology 17:29-41

Parent taxon: Cucujoidea according to V. I. Alekseev 2017

Sister taxa: Agapythidae, Boganiidae, Brachypteridae, Cavognathidae, Clavicornia, Cryptophagidae, Cucujidae, Cybocephalidae, Cyclaxyridae, Erotylidae, Helotidae, Heteromera, Hobartiidae, Kateretidae, Laemophloeidae, Lamingtoniidae, Meligethiellinae, Monotomidae, Myraboliidae, Nitidulidae, Parandrexidae, Passandridae, Phalacridae, Phloeostichidae, Priasilphidae, Protocucujidae, Silvanidae, Sinisilvanidae, Smicripidae, Sphindidae, Tasmosalpingidae, Tetrameropseidae

Subtaxa: Wabbel

View classification