ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Simbirskiasaurus Otschev and Efimov 1985 (ichthyosaur)

Ichthyopterygia - Ichthyosauria - Ophthalmosauridae

PaleoDB taxon number: 36573

Full reference: V. G. Otschev and V. M. Efimov. 1985. Novyy rod ikhtiozavrov iz Ul'yanovskogo Povolzh'ya. Paleontologeskii Zhurnal (4)76-80

Parent taxon: Platypterygiinae according to V. Fischer et al. 2014

Sister taxa: Aegirosaurus, Athabascasaurus, Brachypterygius, Caypullisaurus, Maiaspondylus, Pervushovisaurus, Platypterygius, Sisteronia, Sveltonectes

Subtaxa: Simbirskiasaurus birjukovi

View classification

Type: Simbirskiasaurus birjukovi

Ecology: nektonic carnivore