ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Actiobates Eaton 1973 (tetrapod)

Osteichthyes - Temnospondyli - Trematopidae

PaleoDB taxon number: 37049

Parent taxon: Trematopidae according to R. R. Schoch and A. R. Milner 2014

Sister taxa: Acheloma, Anconastes, Ecolsonia, Fedexia, Mordex, Phonerpeton, Rotaryus, Tambachia

Subtaxa: Actiobates peabodyi

View classification

Ecology: ground dwelling carnivore