ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Delma fraseri Gray 1831 (Fraser's scalyfoot)