ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Ochotomya terechovae Polubotko 1966

PaleoDB taxon number: 383871

Belongs to Ochotomya according to Polubotko 1966

Sister taxa: Ochotomya anmandykanensis, Ochotomya anyuensis