ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Ochotomya anmandykanensis Tuchkov 1966

PaleoDB taxon number: 383872

Belongs to Ochotomya according to Tuchkov 1966

Sister taxa: Ochotomya anyuensis, Ochotomya terechovae