ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Crassatellites yabei Nagao 1928

PaleoDB taxon number: 390930

Alternative combination: Crassatellites (Eucrassatella) yabei

Full reference: T. Nagao. 1928. Palaeogene fossils of the Island of Kyushu, Japan Part II. Science Reports of the Tohoku Imperial University 12(1):11-140

Belongs to Crassatellites according to T. Nagao 1928

Sister taxa: Crassatella (Crassatella), Crassatella (Landinia), Crassatella (Pachythaerus), Crassatella antestriata, Crassatella aquiana, Crassatella arcacea, Crassatella astartiformis, Crassatella branneri, Crassatella carcarensis, Crassatella carmanahensis, Crassatella carolinensis, Crassatella claytonensis, Crassatella collina, Crassatella compacta, Crassatella compressa, Crassatella conradiana, Crassatella corioensis, Crassatella corrugata, Crassatella cowlitzensis, Crassatella cygnea, Crassatella dalli, Crassatella dennanti, Crassatella dennati, Crassatella densus, Crassatella desmaresti, Crassatella desvauxi, Crassatella elongata, Crassatella eutawcolens, Crassatella flexura, Crassatella fusca, Crassatella gamma, Crassatella haughtoni, Crassatella hauniensis, Crassatella hodgei, Crassatella kalitensis, Crassatella kroisbachensis, Crassatella lincolnensis, Crassatella lomana, Crassatella longior, Crassatella meganosensis, Crassatella mercedensis, Crassatella merriami, Crassatella neorhynchus, Crassatella oenana, Crassatella patagonica, Crassatella pedroi, Crassatella perrini, Crassatella plumbea, Crassatella portelli, Crassatella radiata, Crassatella rafaeli, Crassatella rhomboidea, Crassatella scutellaria, Crassatella stewartvillensis, Crassatella stillwaterensis, Crassatella studleyi, Crassatella subregularis, Crassatella sulcata, Crassatella symmetrica, Crassatella texalta, Crassatella trapaquara, Crassatella tumidula, Crassatella uvasana, Crassatella vadosa, Crassatella washingtoniana, Crassatella weaveri, Crassatella willcoxi, Crassatellites neusensis, Crassatellites iheringi, Crassatellites lillisi, Crassatellites (Crassatellites), Crassatellites camurus, Crassatellites berryi, Crassatellites maroimensis, Crassatellites matsuraensis, Crassatellites exiguus, Crassatellites asakuraensis, Crassatellites texana, Crassatellites inconspicuus, Crassatellites mulates, Crassatellites paramesus, Crassatellites brainerdi, Crassatellites negreetensis

Subtaxa: Crassatellites yabei yessoensis

View classification