ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Dakotadens Eaton 1993 (metatherian)

Mammalia - Theriiformes

PaleoDB taxon number: 39908

Full reference: J. G. Eaton. 1993. Therian mammals from the Cenomanian (Upper Cretaceous) Dakota Formation, southwestern Utah. Journal of Vertebrate Paleontology 13(1):105-124

Parent taxon: Metatheria according to T. E. Williamson et al. 2012

Sister taxa: Adelodelphys, Anatoliadelphyidae, Anchistodelphys, Archaeonothos, Asiadelphia, Asiatherium, Deltatheroida, Fieratherium, Jaskhadelphyidae, Marsupialia, Marsupialiformes, Mayulestidae, Pappotheriidae, Peradectidae, Polydolopimorphia, Polyprotodontia, Protalphadon, Pucadelphydae, Sinbadelphys, Sparassodonta, Diprotodonta, Wirunodon

Subtaxa: Dakotadens morrowi, Dakotadens pertritus

View classification

Type: Dakotadens morrowi

Ecology: scansorial omnivore