ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Protalphadon Cifelli 1990 (metatherian)

Mammalia - Theriiformes

PaleoDB taxon number: 39985

Full reference: R. L. Cifelli. 1990. Cretaceous mammals from southern Utah. I. Marsupials from the Kaiparowits Formation (Judithian). Journal of Vertebrate Paleontology 10(3):295-319

Parent taxon: Metatheria according to T. E. Williamson et al. 2012

Sister taxa: Adelodelphys, Anatoliadelphyidae, Anchistodelphys, Archaeonothos, Asiadelphia, Asiatherium, Dakotadens, Deltatheroida, Fieratherium, Jaskhadelphyidae, Marsupialia, Marsupialiformes, Mayulestidae, Pappotheriidae, Peradectidae, Polydolopimorphia, Polyprotodontia, Pucadelphydae, Sinbadelphys, Sparassodonta, Diprotodonta, Wirunodon

Subtaxa: Protalphadon foxi, Protalphadon lulli

View classification

Type: Alphadon lulli

Ecology: scansorial omnivore