ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Pliopithecus Gervais 1849 (monkey)

Osteichthyes - Primates - Pliopithecidae

PaleoDB taxon number: 40887

Parent taxon: Pliopithecini according to T. Harrison and Y. Gu 1999

Sister taxa: none

Subtaxa: Pliopithecus antiquus, Pliopithecus platyodon, Pliopithecus vindobonensis, Pliopithecus zhanxiangi

View classification

Type: Pithecus antiquus

Ecology: scansorial insectivore