ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database

PaleoDB taxon number: 409257

Parent taxon: Pteridophyta according to

Sister taxa: Acrostichides, Acrostichites, Acrostichophyllum, Acrostichum, Agasopteris, Alcicornopteris, Anastomopteris, Aneimidium, Anomalofilicites, Anotopteris, Aphlebiocarpus, Archaeoxylon, Arcyopteris, Aspideae, Aspidioides, Asplenioides, Aspleniopteris, Aspleniopteris, Asplenites, Asterochlaena, Asterochlaenopsis, Aulacopteris, Auritulinasporites, Bachasupteris, Balantites, Beinertia, Belemnopteris, Bellopteris, Benizia, Bernoullia, Biarmella, Bockschia, Bonaventurea, Botrychiopsis, Boweria, Brittsia, Cardioangulina, Cardiopteridium, Carolopteris, Cephalotheca, Chansitheca, Chorionopteris, Chrysodiopteris, Cibotiumspora, Cingulatipollenites, Clathropteris, Clavatasporites, Coenopteridales, Comia, Comipteridium, Concavisporites, Converrucosisporites, Cycadopteris, Dactylopteris, Dactylotheca, Danaeides, Davallites, Delgadoa, Desmophlebis, Dichopteris, Dicksoniopteris, Dicropteris, Dictyocallipteridium, Dictyostelopteris, Diplasiophyllum, Diplazites, Diplodendron, Diplophacelus, Discopteris, Distichopteris, Divisisporites, Doleropteris, Duplexisporites, Dvinopteridium, Eboracia, Emplectopteridium, Eorhachis, Equisetales, Eskdalia, Filiciphyllum, Filicites, Flicheia, Floropteris, Foliopteris, Forbesia, Fortisia, Foveogleicheniidites, Gabonisporis, Gellera, Glenopteris, Glockeria, Glossochlamys, Goeppertella, Goeppertia, Grandeurya, Gutbieria, Gymnocaulus, Gyropteris, Halopteris, Hemionitites, Heterofilicites, Hymenophyllea, Hymenophyllites, Impardecispora, Iniopteris, Isiolopteris, Johnstonia, Katadromopteris, Kidstonia, Knorripteris, Konnoa, Kurtziana, Leckenbya, Lescuropteris, Listrophyllum, Lomatopteris, Lopinopteris, Loxopteris, Lycopsida, Lygodites, Marattites, Margaritopteris, Marzaria, Medullosites, Megalopteris, Menopteris, Mesodescolea, Microdictyon, Microfoveolatosporis, Microreticulatisporites, Mixoneura, Monheimia, Moriconia, Mundapteris, Muricingulisporis, Murospora, Myriotheca, Naktongia, Neriopteris, Noeggerathia, Noeopteris, Onocleites, Ophioglossites, Osmundia, Osmundophyllum, Otidophyton, Pachyphyllum, Palaeopteris, Parkeriaceae, Parkerioidea, Peremopteris, Permopteridium, Peruviophyllum, Phialopteris, Phyllotheca, Pilosisporites, Plumatopteris, Poacordaites, Polycingulatisporites, Polypodites, Polytheca, Protoblechnum, Psalixochlaena, Pseudadiantites, Pseudoanaeopsis, Pseudocordaites, Psilatriletes, Psilotopsida, Pteridites, Pteridoleimma, Pteridopsida, Pteridorachis, Pteridotheca, Pteropsida, Ptychocarpus, Raphaelia, Renaultia, Reussia, Rhabdoxylon, Rhachiopteris, Rhacophytales, Rhizodendron, Rhizomopteris, Rubinella, Ruflorinia, Saadisporites, Saccopteris, Sacheria, Scapanophyllum, Schizaeites, Schizodendron, Sciadipteris, Sclerophyllina, Scleropteridium, Scleropteris, Scolopendrites, Scortea, Selenochlaena, Shirakia, Silesiopteris, Sitzia, Sitzopteris, Sorocladus, Sphegopteris, Sphenopteridium, Sphyropteris, Stachypteris, Staphylopteris, Steffensia, Stewartiopteris, Stipitopteris, Straelenipteris, Strephopteris, Supaia, Sylvia, Sylvopteris, Synia, Taenitites, Teilhardia, Tetraptilon, Tetratmema, Thecopteris, Tietea, Trichopteris, Trilobosporites, Trimatopteris, Triplanosporites, Tuberositriletes, Tubicaulidaceae, Ungeria, Uralia, Uralopteris, Vargolopteris, Velosporites, Verrucosisporites, Zalesskyella, Zamiopsis, Zonopteris, Hydropterangium

Subtaxa: Hawlea pulcherrima

View classification

Type: Hawlea pulcherrima