ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Adcrocuta Kretzoi 1938 (hyaena)

Mammalia - Carnivora - Hyaenidae

PaleoDB taxon number: 41021

Synonym: Hyena [replaced name] (taxon 53232)

Parent taxon: Carnivora according to M. Böhme et al. 2017

Sister taxa: Adracon, Arctoidea, Barbourofelidae, Caniformia, Cryptailurus, Felidi, Feliformia, Fissipedia, Miacoidea, Monachiopsis, Percrocutidae, Phocidi, Pristinictis, Prohesperocyon, Protelidi, Protoferi, Ravenictis, Thos, Ursina, Ursocanidi, Viverra memphitis, Vulpavus

Subtaxa: Adcrocuta eximia

View classification

Ecology: scansorial insectivore