ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Propalaeomeryx Lydekker 1883 (giraffe)