ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Brachyphyllum Brongniart 1828 (conifer)

Pinopsida - Coniferales

PaleoDB taxon number: 56328

Full reference: A. T. Brongniart. 1828. Prodrome d'une histoire des végétaux fossiles.

Parent taxon: Coniferales according to S. Ash 1999

Sister taxa: Aachenia, Abietineae, Abietites, Alostrobus, Ammatopsis, Anthodium, Apterostrobus, Araucarineae, Athrotaxites, Aulacolepis, Baliostichus, Bardella, Biarmodendron, Bilsdalea, Callialasporites, Callipitys, Cedrostrobus, Cephalotaxites, Cephalotaxopsis, Ceratoxylon, Cheirolepidiaceae, Compsostrobaceae, Coniferocaulon, Coniferomyelon, Crossotolepis, Cupressinanthus, Cupressineae, Cupressinostrobus, Dactylethrophyllum, Dactyolepis, Dammarites, Dechellyia, Desmiophyllum, Diplostrobus, Distichophyllites, Echinostrobus, Elatides, Entomolepis, Ernestiodendron, Eugeinitzia, Europoxylon, Fraxinopsis, Fricia, Fuchselia, Geinitzia, Germanophyton, Glyptolepis, Haiburnia, Indophyllum, Keteleerioxylon, Kettneria, Lecrosia, Libocedroxylon, Mehtaia, Microlepidium, Mohgaostrobus, Nematocaulis, Nematofolium, Nematoglobus, Nematopetiolus, Nematoxylon, Nipanioruha, Ontheodendron, Ortiseia, Pachylepis, Palaeocedrus, Palaeolepis, Palaeopiceoxylon, Palaeotaxus, Palissyaceae, Papaninia, Pararaucariaceae, Parasequoia, Passalostrobus, Petrophiloides, Phacolepis, Piceites, Piceophyllum, Pinostrobus, Pityanthus, Pityoidolepis, Plutonia, Podocarpaceae, Prepinus, Protoginkgoxylon, Protophyllocladus, Protospiroxylon, Pseudogeinitzia, Pseudopinus, Ptenostrobus, Quadrocladus, Rhenania, Rhipidiocladus, Romeroites, Ruehleostachys, Samaropsis, Schidolepium, Schizolepis, Sequoiopsis, Sequoioxylon, Sequoipsis, Sequoites, Sitholeya, Smeystersia, Spermatostrobus, Sphenaspis, Sphenolepidium, Spondylostrobus, Squama, Stabbarpia, Stachycarpites, Stenorhachis, Strobilites, Strobilostrobus, Szecladia, Taiwanioxylon, Takliostrobus, Taxodiaceaepollenites, Taxodiella, Taxodineae, Taxopitys, Taxulus, Telephragmoxylon, Tomaxellia, Tricranolepis, Tsugites, Uralodendron, Voltzioxylon, Walchianthus, Walchiopremnon, Walkomiella, Widdringtonoxylon, Xantholithus, Yatsenkoxylon, Yezostrobus, Zamiostrobus, Zeugophyllites, Zygophillites

Subtaxa: Brachyphyllum comancheanum, Brachyphyllum crassicaule, Brachyphyllum kachaikensis, Brachyphyllum mamillare

View classification

Type: Brachyphyllum mamillare