ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Cylichnella bitruncata Meyer 1886 (snail)