ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
†family Monotidae Fischer 1887 (scallop)

Bivalvia - Pectinida

PaleoDB taxon number: 61189

Parent taxon: Monotoidei according to J. G. Carter et al. 2011

Sister taxa: Buchioidea, Eurydesmatoidea, Oxytomoidea

Subtaxa: Eomonotis, Lupherella, Monotinae, Monotis, Otapiria, Otapiriinae, Praeotapiria

View classification

Ecology: stationary epifaunal suspension feeder