ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
†family Cyclothyrididae Makridin 1964 (lamp shell)

Rhynchonellata - Rhynchonellida

PaleoDB taxon number: 81035

Nom. transl. Dagys, nov. (ex. Cyclothyrinae Makridin, 1955)

Full reference: V. P. Makridin. 1964. Brakhiopody Yurskikh Otlozheniy Russkoy Platformy i Nekotorykh Prilezhashchikh k Ney Oblastey 1-390

Parent taxon: Hemithiridoidea according to M. Gaetani 2019

Sister taxa: Hemithirididae, Notosariidae, Septirhynchiidae, Tetrarhynchiidae, Triasorhynchiidae

Subtaxa: none

Type: Cyclothyris

Ecology: stationary epifaunal suspension feeder