ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
†family Asaphidae Burmeister 1843 (trilobite)

Trilobita - Asaphida

PaleoDB taxon number: 82596

Parent taxon: Asaphida according to H. B. Whittington et al. 1997

Sister taxa: Aethodionide, Ajacicrepida, Alsataspididae, Andrarinidae, Anomocarellidae, Anomocaridae, Aphelaspididae, Asaphina, Auritamidae, Bohemaspis, Bohemillidae, Borogothus, Borthaspis, Boschchekulia, Brandysops, Bumastides, Caganaspis, Callaspis, Camaraspoides, Caulaspis, Caznaia, Ceratolithus, Ceratopygidae, Ceronocare, Chondranomocare, Clavatellus, Cremastoglottos, Cyclopygidae, Digrypos, Dikelocephalacea, Dikelocephalidae, Dikelocephalinidae, Dikelocephalopsis, Dionididae, Dipleuropyge, Doremataspis, Ectenaspis, Eirelithus, Elkia, Elongatanileus, Emanuelaspis, Eoapatokephalus, Eoptychaspis, Eowuhuia, Erbenia, Eurekiidae, Flabellocephalus, Galerosaukia, Glyphopeltis, Gogiura, Golasaphus, Hastiremopleurides, Homalopyge, Hukasawaia, Hungaiidae, Idahoiidae, Isyrakopeltis, Kaniniella, Kazelia, Kobayashella, Kogenium, Kokuria, Lakaspis, Lannacus, Liaoningella, Lichengia, Lingukainella, Liostracinidae, Lophoholcus, Lycophron, Lynaspis, Macropygella, Macrotoxus, Mansuyella, Mapanopsis, Meeria, Metayuepingia, Mioptychopyge, Monkaspididae, Nadiyella, Nanlingia, Neopeltis, Nileidae, Nomadinis, Norasaphus, Notoaphelaspis, Osceolia, Paivinia, Palella, Parabolinoididae, Parabumasttides, Paramansuyella, Paraphillipsinella, Paratrinucleus, Pedinocephalina, Pedinocephalus, Plecteuloma, Plesiyuepingia, Portentosus, Psalaspis, Pseudampyxina, Pseudocyclopyge, Pseudoptyocephalus, Pterocephaliidae, Ptychaspididae, Quitacetra, Quitalia, Raphiophoridae, Remopleuridae, Remopleurididae, Rhyssometopidae, Rhyssometropus, Richardsonellidae, Saimachia, Saukiidae, Saukioides, Scinocephalus, Sigmakainella, Sinosaukia, Stenochilina, Stigmacephaloides, Taihungshaniidae, Taklamakania, Tchukeraspis, Telaemarrolithus, Temnoura, Theodensia, Toernquistina, Tramoria, Trigonoaspis, Trinucleidae, Walcottaspis, Xenasaphus, Yumenaspis

Subtaxa: Anataphrus, Araiocaris, Asaphellus, Asaphinae, Atopasaphus, Aulacoparia, Australopyge, Basilicus, Bellefontia, Birmanites, Bohemopyge, Brachyaspis, Branisaspis, Burminresia, Ekeraspis, Eoasaphus, Eoisotelus, Fuyunia, Gerasaphes, Gog, Griphasaphus, Guohongjunia, Hemigyraspis, Homotelus, Hunnebergia, Isabelinia, Isotelinae, Isoteloides, Kayseraspis, Klabavia, Kobayashia, Lachnostoma, Lapidaria, Liomegalaspides, Lisogorites, Megalaspidella, Megalaspides, Megistaspis, Merlinia, Nahannia, Nerudaspis, Nileoides, Niobe, Niobella, Niobides, Niobina, Niobinae, Nobiliasaphus, Norinia, Ogmasaphus, Ogygiinae, Ogyginus, Ogygiocarella, Ogygiocaris, Ogygites, Ogygitoides, Onchometopus, Parabellefontia, Paramegalaspis, Paratamdaspis, Penchiopsis, Plectasaphus, Presbynileus, Promegalaspides, Protopresbynileus, Pseudasaphus, Pseudoasaphus, Pseudobasilicus, Pseudogriphasaphus, Pseudogygites, Pseudomegalaspis, Psilocephalina, Ptychopyge, Ptychopyginae, Ptyocephalus, Sanbernardaspis, Schizophorus, Stegnopsis, Stenorhachis, Suriaspis, Thysanopyge, Trigonocerca, Trigonocercella, Vogdesia, Xenostegium, Zhenganites, Zuninaspis

View classification

Ecology: fast-moving low-level epifaunal deposit feeder