ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
†family Pterocephaliidae Kobayashi 1935 (trilobite)

Trilobita - Asaphida

PaleoDB taxon number: 84716

Alternative spelling: Petrocephaliidae

Parent taxon: Asaphida according to H. B. Whittington et al. 1997

Sister taxa: Aethodionide, Ajacicrepida, Alsataspididae, Andrarinidae, Anomocarellidae, Anomocaridae, Aphelaspididae, Asaphidae, Asaphina, Auritamidae, Bohemaspis, Bohemillidae, Borogothus, Borthaspis, Boschchekulia, Brandysops, Bumastides, Caganaspis, Callaspis, Camaraspoides, Caulaspis, Caznaia, Ceratolithus, Ceratopygidae, Ceronocare, Chondranomocare, Clavatellus, Cremastoglottos, Cyclopygidae, Digrypos, Dikelocephalacea, Dikelocephalidae, Dikelocephalinidae, Dikelocephalopsis, Dionididae, Dipleuropyge, Doremataspis, Ectenaspis, Eirelithus, Elkia, Elongatanileus, Emanuelaspis, Eoapatokephalus, Eoptychaspis, Eowuhuia, Erbenia, Eurekiidae, Flabellocephalus, Galerosaukia, Glyphopeltis, Gogiura, Golasaphus, Hastiremopleurides, Homalopyge, Hukasawaia, Hungaiidae, Idahoiidae, Isyrakopeltis, Kaniniella, Kazelia, Kobayashella, Kogenium, Kokuria, Lakaspis, Lannacus, Liaoningella, Lichengia, Lingukainella, Liostracinidae, Lophoholcus, Lycophron, Lynaspis, Macropygella, Macrotoxus, Mansuyella, Mapanopsis, Meeria, Metayuepingia, Mioptychopyge, Monkaspididae, Nadiyella, Nanlingia, Neopeltis, Nileidae, Nomadinis, Norasaphus, Notoaphelaspis, Osceolia, Paivinia, Palella, Parabolinoididae, Parabumasttides, Paramansuyella, Paraphillipsinella, Paratrinucleus, Pedinocephalina, Pedinocephalus, Plecteuloma, Plesiyuepingia, Portentosus, Psalaspis, Pseudampyxina, Pseudocyclopyge, Pseudoptyocephalus, Ptychaspididae, Quitacetra, Quitalia, Raphiophoridae, Remopleuridae, Remopleurididae, Rhyssometopidae, Rhyssometropus, Richardsonellidae, Saimachia, Saukiidae, Saukioides, Scinocephalus, Sigmakainella, Sinosaukia, Stenochilina, Stigmacephaloides, Taihungshaniidae, Taklamakania, Tchukeraspis, Telaemarrolithus, Temnoura, Theodensia, Toernquistina, Tramoria, Trigonoaspis, Trinucleidae, Walcottaspis, Xenasaphus, Yumenaspis

Subtaxa: Anechocephalus, Beigongia, Bromella, Camaraspis, Cilia, Dikelocephalites, Housia, Labiostrella, Metachangshania, Morosa, Parahousia, Paramaladioidella, Pauciella, Pedinocephalites, Pelicephalus, Plesiocilia, Prehousia, Proapatokephaloides, Prodikelocephalites, Protemnites, Pseudaphelaspis, Pterocephaliinae, Pulchricapitus, Sigmocheilus, Strigambitus, Tumicephalus, Uxunella, Yangweizhouia, Yingziaspis

View classification

Ecology: fast-moving low-level epifaunal deposit feeder