ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Borestus Thomas 1940 (snail)

Gastropoda - Pleurotomarioidea - Phymatopleuridae

PaleoDB taxon number: 8612

Synonym: Platypleurotomaria Wanner 1942 (taxon 167046)

Full reference: E. G. Thomas. 1940. Revision of the Scottish Carboniferous Pleurotomariidae. Transactions of the Geological Society of Glasgow 20:30-72

Parent taxon: Phymatopleuridae according to J. B. Knight et al. 1960

Sister taxa: Altotomaria, Austroscalata, Callitomaria, Catazona, Discotomaria, Eirlysia, Euryalox, Eymarella, Fetaspira, Juvenispira, Lamellospira, Paragoniozona, Perakella, Phymatopleura, Termihabena, Trochotomaria

Subtaxa: Borestus costatus, Borestus granihumerosus, Borestus heterospira, Borestus lunatus, Borestus magdalenensis, Borestus pagoda, Borestus planiapicata, Borestus procerus, Borestus rotundatus, Borestus similis, Borestus texanus, Borestus wrighti

View classification

Ecology: epifaunal grazer