ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Cretasalia Gubin 1999 (frog)

Osteichthyes - Anura - Gobiatidae

PaleoDB taxon number: 86719

Full reference: Y. M. Gubin. 1999. Gobiatidy (Anura) iz verkhnemelovogo mestonakhozhdeniya Khermin-Tsav; Gobi, Mongoliya (= Gobiatids (Anura) from the Upper Cretaceous locality Khermeen-Tsav (Gobi Desert, Mongolia)). Paleontologicheskii Zhurnal 1:76-87

Parent taxon: Gobiatidae according to Z. Ro?ek 2008

Sister taxa: Gobiates, Gobiatoides

Subtaxa: Cretasalia tsybini

View classification

Type: Cretasalia tsybini

Ecology: