ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Cyclospongia Miller 1891 (snail)

Gastropoda - Archaeogastropoda

PaleoDB taxon number: 8724

Parent taxon: Oriostomatidae according to P. J. Wagner 2017

Sister taxa: Australonema, Beraunia, Didymalgia, Dohmella, Gemininodosa, Hecetastoma, Lineata, Morphotropis, Omphalonema, Oriomphalus, Oriostoma, Tophicola, Tubogyra

Subtaxa: none

Type: Cyclospongia discus

Ecology: epifaunal