ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Multidentata Krishtofovich 1964 (pointed nut clam)