ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
†subfamily Lyrogoniatitinae Ruzhentsev and Bogoslovskaya 1971 (ammonite)

Cephalopoda - Ammonoidea - Cravenoceratidae

PaleoDB taxon number: 93007

Full reference: V. E. Ruzhentsev and M. F. Bogoslovskaya. 1971. Namurskiy etap v evolyutsii ammonoidey. Rannenamyurskie ammonoidei. Akademiya Nauk SSSR, Trudy Paleontologicheskogo Instituta 133:1-382

Parent taxon: Cravenoceratidae according to D. Korn and M. N. Sudar 2016

Sister taxa: Cravenoceratinae, Nuculoceratinae

Subtaxa: Alaoceras, Caenolyroceras, Dombarigloria, Lyrogoniatites, Tympanoceras

View classification

Type: Lyrogoniatites

Ecology: fast-moving nektonic carnivore