ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Asiahesperornis bazhanovi Nessov and Prizemlin 1991 (bird)

Reptilia - Hesperornithiformes - Hesperornithidae

PaleoDB taxon number: 120326

Full reference: L. A. Nessov and B. V. Prizemlin. 1991. Krupnye evolyutsionno prodvinutye neletatsshchie morskie ptitsy otryada gesperornisoobraznykh pozdnego Senona Turgayskogo proliva: pervye nakhodki gruppy v SSSR [A large advanced flightless marine bird of the order Hesperornithiformes from the late Senonian of Turgai Strait: the first discovery of the group in the USSR]. Trudy Zoologicheskogo Instituta Akademiy Nauk SSSR 239:85-107

Belongs to Asiahesperornis according to E. N. Kurochkin 2000

Sister taxa: none

Type specimen: IZASK 5/287/86a, a set of limb elements. Its type locality is Priozernyi Quarry, Kushmurun, which is in a Maastrichtian marine sandstone in the Zhuravlevskaya Formation of Kazakhstan.

Ecology: ground dwelling carnivore