ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Tshulia litorea Nessov 1988 (bird)

Reptilia

PaleoDB taxon number: 203077

Full reference: L. A. Nessov. 1988. Novye ptitsy Mela i Paleogena spedney Azii i Kazakhstana i usloviya na mestakh ikh obitaniya [New Cretaceous and Paleogene birds from Central Asia and Kazakhstan and their environments]. Trudy Zoologicheskogo Instituta Akademiy Nauk SSSR 182:116-123

Belongs to Tshulia according to L. A. Nessov 1988

Sister taxa: none

Type specimen: PO 3470, a set of vertebrae. Its type locality is Zhylga 1a, which is in a Paleocene marine sandstone in Kazakhstan.

Ecology: ground dwelling carnivore