ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Toxodon platensis Owen 1837 (notoungulate)

Osteichthyes - Notoungulata - Toxodontidae

PaleoDB taxon number: 117319

Synonyms: Toxodon angustidens Owen 1846 (no. 240015), Toxodon burmeisteri Giebel 1866 (no. 240016), Toxodon ensenadensis Ameghino 1887 (no. 240022), Toxodon gervaisii Gervais and Ameghino 1880 (no. 240014), Toxodon paradoxus Ameghino 1882 (no. 240019)

Belongs to Toxodon according to A. E. Zurita et al. 2004

Sister taxa: Toxodon antiquus, Toxodon bilobidens, Toxodon darwinii, Toxodon expansidens, Toxodon gezi, Toxodon giganteus, Toxodon gracilis, Toxodon paranensis, Toxodon protoburmeisteri, Toxodon virgatus

Ecology: scansorial insectivore