ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Rotundites Khayznikova 1989 (tabulate coral)

Anthozoa - Favositida - Pachyporidae

PaleoDB taxon number: 119128

Full reference: K. B. Khayznikova. 1989. Biostratigrafiya i tabulyaty biogermnykh otlozheniy rannego paleozoya; Yuzhnoye Verkhoyanye [Biostratigraphy and Tabulata of lower Paleozoic bioherm deposits; southern Verkhoyansk region]

Parent taxon: Pachyporidae according to K. B. Khayznikova 1989

Sister taxa: Acaciapora, Celechopora, Cladopora, Daljanolites, Egosiella, Gertholites, Gracilopora, Guanziyaopora, Guizhoustriatopora, Heterocoenites, Hillaepora, Pachypora, Pachystriatopora, Parastriatoporella, Protrachypora, Rhachopora, Sinkiangopora, Striatopora, Thamnopora, Thamnoporella, Thamnoptychia, Yakunopora

Subtaxa: Rotundites rotundus

View classification

Type: Rotundites rotundus

Ecology: stationary epifaunal suspension feeder-photosymbiotic