ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Novlepatella Starobogatov and Mazaev 1999 (mollusk)

Tergomya - Archinacellida - Damilinidae

PaleoDB taxon number: 119928

Full reference: Y.I. Starobogatov and A.V. Mazaev. 1999. A new genus Novlepatella (Gastropoda), and some problems of taxonomy of Paleozoic limpets. Ruthenica 9(2):87-90

Parent taxon: Damilinidae according to A. V. Mazaev 2015

Sister taxon: Damilina

Subtaxa: Novlepatella beedei, Novlepatella kljasmiensis, Novlepatella kossovajae, Novlepatella nikolskii, Novlepatella parrishi, Novlepatella patella

View classification

Type: Novlepatella nikolskii

Ecology: epifaunal grazer