ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Xanthodaphne pyrropelex Barnard 1963 (turrid)

Gastropoda - Neogastropoda - Turridae

PaleoDB taxon number: 121296

Alternative combination: Typhlosyrinx pyrropelex

Belongs to Xanthodaphne according to A. V. Sysoev 1996

Sister taxon: Xanthodaphne subrosea

Ecology: epifaunal carnivore