ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
†family Stereoplasmoceratidae Kobayashi 1934 (mollusk)

Cephalopoda - Orthocerida

PaleoDB taxon number: 127801

Parent taxon: Pseudorthocerataceae according to C. Teichert et al. 1964

Sister taxon: Mysterioceratidae

Subtaxa: Stereoplasmoceras, Stereoplasmocerina

View classification

Ecology: nektonic carnivore