ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Callaionautilus Kieslinger 1924 (nautiloid)

Cephalopoda - Nautilida - Clydonautilidae

PaleoDB taxon number: 13154

Parent taxon: Clydonautilidae according to C. Teichert et al. 1964

Sister taxa: Clydonautilus, Cosmonautilus, Proclydonautilus, Styrionautilus

Subtaxa: none

Ecology: nektobenthic carnivore