ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Sholakoceras Ruzhentsev and Shimanskiy 1954 (nautiloid)

Cephalopoda - Nautilida - Rhiphaeoceratidae

PaleoDB taxon number: 13294

Full reference: V. E. Ruzhentsev and V. N. Shimanskiy. 1954. Nizhnepermskie svernutye i sognutye Nautiloidei yuzhnogo Urala. Akademiya Nauk SSSR, Trudy Paleontologicheskogo Instituta 50:1-150

Parent taxon: Rhiphaeoceratidae according to C. Teichert et al. 1964

Sister taxa: Pararhiphaeoceras, Rhiphaeoceras, Rhiphaeonautilus

Subtaxa: Sholakoceras bisulcatum, Sholakoceras pleuronautiloides, Sholakoceras privum, Sholakoceras transforme

View classification

Type: Sholakoceras bisulcatum

Ecology: nektobenthic carnivore