ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
†family Glosselytridae Martynov 1938 (winged insect)

Insecta - Glosselytrodea

PaleoDB taxon number: 134111

Synonyms: Glossopteridae Sharov 1966 (no. 219246), Polycytellidae Tillyard 1922 (no. 183212), Uskatelytridae Martynova 1952 (no. 134119)

Full reference: A. V. Martynov. 1938. O novom Permskom otryade pryamokrylykh nasekomykh Glosselytrodea. Izvestiya Akademii Nauk SSSR 1938:187-206

Parent taxon: Glosselytrodea according to R. G. Martins-Neto et al. 2006

Sister taxa: Archoglossopteridae, Jurinidae

Subtaxa: Argentinoglosselytrina, Glosselytron, Glossopterum, Karajurina, Mongolojurina, Polycytella, Sinojurina, Sylvaelytron, Uskatelytrum

View classification

Type: Glosselytron

Ecology: