ammonites
banner
Gateway to the Paleobiology Database
Glosselytron Martynov 1938 (winged insect)

Insecta - Glosselytrodea - Glosselytridae

PaleoDB taxon number: 134112

Full reference: A. V. Martynov. 1938. O novom Permskom otryade pryamokrylykh nasekomykh Glosselytrodea. Izvestiya Akademii Nauk SSSR 1938:187-206

Parent taxon: Glosselytridae according to A. P. Rasnitsyn and D. S. Aristov 2013

Sister taxa: Argentinoglosselytrina, Glossopterum, Karajurina, Mongolojurina, Polycytella, Sinojurina, Uskatelytrum, Sylvaelytron

Subtaxa: Glosselytron multivenosum

View classification

Type: Glosselytron multivenosum

Ecology: